Wpływ genotypu na przebieg kliniczny zespołu Long-QT ad 6

Różnica w śmiertelności zdarzeń sercowych między pacjentami z nieprawidłowościami w kanale potasowym a nieprawidłowościami w kanale sodowym może odnosić się do elektrofizjologicznych mechanizmów początku i samoczynnego zakończenia torsade de pointes w tych zaburzeniach.25 Torsade de pointes w badaniu eksperymentalnym model nieprawidłowości kanału sodowego opartej na LQT3 (wywołanej podawaniem antagonistów neurotoksyny) był związany ze znacznie większą transmiczną dyspersją repolaryzacji niż w modelu nieprawidłowości kanałów potasowych opartych na ...

Odpowiedź serca na terapię zastępującą enzymy w chorobie Gauchera

Choroba Gauchera jest najczęstszym zaburzeniem spichrzania lizosomalnego. Jest to spowodowane niedoborem glukocerebrozydazy, co powoduje akumulację glukozyloceramidu w narządach i kościach brzucha, czasami w układzie nerwowym, aw rzadkich przypadkach w sercu. Opisujemy pacjenta z chorobą Gauchera obejmującą serce, u którego korzystna była terapia glukocerebrozydem (alglucerazą).
Stwierdzono, że pacjent ma chorobę Gauchera w wieku sześciu lat, w którym to czasie wykonano splenektomię z powodu masywnej splenomegalii i trombocytopenii. Następnie miała post...

stan podgorączkowy i kaszel

Chociaż aspekty tej hipotezy wymagają dalszego wyjaśnienia (np. Dlaczego funkcja receptora NMDA może być selektywnie zmieniona na interneurony zawierające PVALB) (67), hipoteza ta dostarczyła uzasadnienia dla opracowania nowych związków o aktywności agonistycznej w metabotropowych receptorach glutaminowych, które zmniejszają ilość glutaminianu uwalnianie przez mechanizm presynaptyczny (91). Niedawne badanie kliniczne wykazało skuteczność przeciwpsychotyczną takiego związku u osób chorych na schizofrenię, chociaż jego wpływ na deficyty poznawcze nie został...

Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy

Dominujący mechanizm, za pomocą którego rozwija się alergia pokarmowa, pozostaje kontrowersyjny, a niektóre badania sugerują, że pierwotne uczulenie poprzez kontakt ze skórą może być jeszcze ważniejsze niż ekspozycja przez jelito (9). Aktywne mechanizmy tolerancji żołądkowo-jelitowej wydają się być ważne w zapobieganiu alergii pokarmowej w ogóle, ponieważ dzieci z genetycznymi defektami w generowaniu regulatorowych komórek T często mają ciężką chorobę alergiczną (10, 11). APC w jelitach, szczególnie DC, wyraźnie kierują tymi odpowiedziami komóre...

Najnowsze zdjęcia w galerii pawelszaro:

331#rak pluc objawy , #staw łokciowy budowa , #szpital jurasza rejestracja , #budowa łokcia , #jak się ubrać na paintball , #brzuch pszeniczny , #staw łokciowy anatomia , #gruczoł bartoliniego , #olx pl gliwice , #wirus bostoński wikipedia ,