Wady potranskrypcyjne metabolizmu matrycowego beta-globinowego w beta-talasemii: nieprawidłowa akumulacja sekwencji prekursorowych beta-matrycowego RNA.

Wytwarzanie mysiego RNA (mRNA) beta-globiny w erytroblastach beta-talasemii badano podczas inkubacji impuls-chase z [3H] urydyny. MRNA globiny [3H] oznaczono ilościowo przez hybrydyzację molekularną z sondami rekombinowanego DNA komplementarnymi do sekwencji mRNA dla globiny i mRNA. Każdy z sześciu pacjentów z beta-talasemią wytwarzał normalne ilości mRNA globiny alfa i beta [3H] podczas 20-minutowej inkubacji pulsu, ale stosunek mRNA beta / alfa [3H] spadł do poziomów ustalonych podczas inkubacji pościgowej, sugerując potranskrypcyjne defekty metabolizmu mRNA beta-globiny. Wytwarzanie prekursora mRNA beta-globiny oszacowano prz...

Otyłość związana z mutacją w genetycznym regulatorze różnicowania adipocytów ad

Zostali oni zwerbowani przez losową selekcję pacjentów z cukrzycą typu 2 i ich małżonkami lub pracownikami uczestniczących instytucji. Anonimowe próbki krwi uzyskano i zamrożono w -20 ° C do dalszej analizy. Sześćdziesiąt jeden kobiet i 60 mężczyzn scharakteryzowano jako otyłe na podstawie wskaźnika masy ciała powyżej 29. W tej grupie średni (. SD) wskaźnik masy ciała wynosił 33,9 . 4,4, a średni wiek wynosił 57 . 14 lat. lat. Grupa osób o prawidłowej masie ciała składała się z 116 kobiet i 121 mężczyzn o średnim wskaźniku masy ciała 25,0 . 2,7 i średniej wieku 59 . 16 lat. Tematy te zostały s...

Nietolerancja mleka krowiego i przewlekła zaparcie u dzieci czesc 4

Test sumy rang Wilcoxona wykorzystano do porównania liczby ruchów wypróżnień na dzień i jakościowych wyników w kale. Do porównania danych morfometrycznych na błonie śluzowej odbytnicy użyto testu t-Studenta (do analizy parametrycznej) lub testu U Manna-Whitneya (do analizy nieparametrycznej). Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka 65 pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Liczba ruchów jelit i jakościowe wyniki w kale podczas każdego okresu badania dla 65 pacjentów. Charakter...

Kącik architekta - Kolekcja Menil wybiera Johnstona Markleea do ekspansji

Jedyne wyraźne różnice dotyczyły większego odsetka pacjentów z minimalną chorobą i młodszego wieku pacjentów we wcześniejszym badaniu (P <0,001, dane nieukazane). Jednak te dwie próby mają różne implikacje w odniesieniu do korzyści stosowania flutamidu, a poprzednio zaobserwowana korzyść dla pacjentów z minimalną chorobą przerzutową23 nie była widoczna w niniejszym badaniu. W tej próbie istotnie większy odsetek pacjentów w grupie flutamidu miał odpowiedź PSA, w porównaniu z grupą placebo (74,0 procent w porównaniu z 61,5 procentami, P <0,001). Warto zwrócić uwagę na dwa aspekty tego odkrycia. Po pierwsze, p...

Najnowsze zdjęcia w galerii pawelszaro:

331#szpital jurasza rejestracja , #budowa łokcia , #jak się ubrać na paintball , #brzuch pszeniczny , #staw łokciowy anatomia , #gruczoł bartoliniego , #olx pl gliwice , #wirus bostoński wikipedia , #schizofrenia hebefreniczna , #schizofrenia paranoidalna objawy ,