Węzeł Sentinel w raku piersi - wieloośrodkowe badanie walidacyjne

Stan histologiczny chłonnych węzłów chłonnych, jednego z najważniejszych wskaźników prognostycznych u pacjentów z rakiem piersi, bezpośrednio wpływa na postępowanie kliniczne.1 Jednak ponad 80 procent kobiet poddanych sekcji pachowej ma co najmniej jedno powikłanie pooperacyjne w ramieniu, a także psychologiczne stres jest powszechny.2-5 Potencjalną alternatywą dla limfadenektomii pachowej jest resekcja wartownika-węzła. Pierwszym przystankiem na drodze drenażu limfatycznego z guza pierwotnego jest ogranic...

Wysoce informacyjna sonda dla dwóch polimorficznych regionów genów Vh, które zawierają jeden lub więcej genów VH związanych z autoprzeciwciałami.

Wysiłki zmierzające do określenia roli specyficznych genów regionu zmiennego Ig (V) w ludzkich odpowiedziach autoimmunologicznych były utrudnione przez brak odpowiednio polimorficznych sond. Ostatnio wyizolowaliśmy gen V (Vh) łańcucha ciężkiego, oznaczony jako Humhv3005, który jest w 99% homologiczny do genu 1,9III Vh i może kodować przeciwciało anty-DNA. Aby zbadać związek między tymi dwoma genami, różne fragmenty DNA z izolowanego klonu Humhv3005 zostały użyte do sondowania Southern blot ludzkiego genom...

usuwanie zmarszczek mimicznych cena

DslDNA może integrować się z chromosomem gospodarza (x). HBsAg jest syntetyzowany zarówno z mRNA pochodzącego z wirusów minichromosomu a (xi), jak iz wbudowanego DNA HBV (xii). Mutacja G1896A wprowadza przedwczesny kodon stop i znosi produkcję HBeAg. Zhang i współpracownicy twierdzili, że zestaw sond specyficznie wykrywa pregenomowe RNA (pgRNA). Zestaw sondy wykryje także mRNA prekursorowy 3,5-kb (pcRNA), który jest około 30 nukleotydów dłuższy niż pgRNA na końcu N i ma identyczną sekwencję sond.

Najnowsze zdjęcia w galerii pawelszaro:

331#jak się ubrać na paintball , #brzuch pszeniczny , #staw łokciowy anatomia , #gruczoł bartoliniego , #olx pl gliwice , #wirus bostoński wikipedia , #schizofrenia hebefreniczna , #schizofrenia paranoidalna objawy , #skleroterapia cena , #skrzydlik ,