Ostre zapalenie uchyłka

Byłem rozczarowany, że Ferzoco i in. (Wydanie z 21 maja) w swoim świetnym przeglądzie zapalenia uchyłka nie podkreślał silniej, że obowiązkowe jest wykonywanie dalszych badań diagnostycznych u wielu pacjentów, niż poleganie wyłącznie na wynikach klinicznych. Fleischner i Ming2 nie mogli znaleźć dowodów na zapalenie w 25 procentach próbek od pacjentów, którzy zostali poddani resekcji na zapalenie uchyłka; Morson3 poinformował, że nie było zapalenia u 33 pr...

Wpływ genotypu na przebieg kliniczny zespołu Long-QT

Dziedziczny zespół długiego QT jest rodzinnym zaburzeniem charakteryzującym się przedłużoną repolaryzacją komór w elektrokardiogramie i skłonnością do omdleń, polimorficznym częstoskurczem komorowym (torsade de pointes) i nagłą śmiercią.1-6 Cztery specyficzne mutacje w genach kanałów jonowych serca ( KVLQT1, HERG, SCN5A i KCNE1) zostały zidentyfikowane. 7-11 Zmutowany gen KVLQT1 w locus LQT1 na chromosomie 11 koduje nieprawidłowe białko kanału potasowego...

Osteoartropatia Kashin-Becka w wiejskim Tybecie w odniesieniu do statusu selenu i jodu ad 6

Peroksydaza glutationowa jest enzymem zawierającym selen, a peroksydaza glutationowa w surowicy jest markerem obfitości selenu.22 Istnieje stężenie progowe selenu poniżej którego występuje liniowy związek między stężeniem selenu w surowicy a aktywnością peroksydazy glutationowej, co wskazuje na współzależność tych pomiarów . W badaniu belgijskich dzieci próg dla optymalnej aktywności peroksydazy glutationowej w surowicy wynosił 55 ng na mililitr (696 nmol n...

PAKOWANIE CEMENTU

Naszym głównym celem było określenie, w jakim stopniu wewnątrzplazmatyczny palmitynian retinylu (RP) przenosi się do innych cząstek lipoprotein, gdy nie powstają resztki chylomikronu i / lub czas przebywania osocza RP jest zwiększony. Badanie przeprowadzono na trzech rodzinnych pacjentach z hiperlipoproteinemią typu I, czterech heterozygotach z niedoborem lipazy lipoproteinowej (LpL) i trzech kontrolnych na jednostce badań metabolicznych. Każdemu osobnikowi podano ob...

Najnowsze zdjęcia w galerii pawelszaro:

331#jak się ubrać na paintball , #brzuch pszeniczny , #staw łokciowy anatomia , #gruczoł bartoliniego , #olx pl gliwice , #wirus bostoński wikipedia , #schizofrenia hebefreniczna , #schizofrenia paranoidalna objawy , #skleroterapia cena , #skrzydlik ,