Nowe terapie alergii pokarmowej

Alergia pokarmowa jest częstym schorzeniem, na które obecnie nie ma zatwierdzonych terapii, z wyjątkiem unikania alergizujących pokarmów i leczenia przypadkowych reakcji. Istnieje kilka potencjalnych terapii, które są przedmiotem aktywnych badań na zwierzętach i ludziach, ale nie jest jeszcze jasne, jakie może być najlepsze podejście. Tutaj dokonujemy przeglądu podejść, które są obecnie w fazie badań k...

spalanie tłuszczu orbitrek

Dominujący mechanizm, za pomocą którego rozwija się alergia pokarmowa, pozostaje kontrowersyjny, a niektóre badania sugerują, że pierwotne uczulenie poprzez kontakt ze skórą może być jeszcze ważniejsze niż ekspozycja przez jelito (9). Aktywne mechanizmy tolerancji żołądkowo-jelitowej wydają się być ważne w zapobieganiu alergii pokarmowej w ogóle, ponieważ dzieci z genetycznymi defektami w generowan...

Nowe perspektywy cyklu życia wirusa zapalenia wątroby typu B w ludzkiej wątrobie

Centralna rola wzoru transkrypcyjnego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), kowalencyjnie zamkniętego kolistego DNA (cccDNA), była trudna do zbadania u pacjentów z przewlekłym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (CHB). W tym numerze JCI, Zhang i współpracownicy ujawniają rozkład mozaikowy antygenów wirusowych i kwasów nukleinowych oraz niedopasowanie cccDNA HBV, RNA i ekspresję antygenu powierzchn...

Pomiary

Z tych badań tylko trzy były zaślepione ramieniem placebo, a każde badanie stosowało inny protokół. W sumie 62% leczonej grupy było w stanie spożyć pełną porcję mleka pod koniec leczenia, w porównaniu z 8% osób kontrolnych. Dodatkowe 25% leczonych pacjentów mogło spożywać częściową porcję mleka. Częstość zdarzeń niepożądanych była trudna do podsumowania ze względu na zmienność między ba...

Najnowsze zdjęcia w galerii pawelszaro:

331#pszeniczny brzuch , #punkty rubinowe , #olx reda , #rak pluc objawy , #staw łokciowy budowa , #szpital jurasza rejestracja , #budowa łokcia , #jak się ubrać na paintball , #brzuch pszeniczny , #staw łokciowy anatomia ,